/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi

Sản phẩm

Chuyên sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa và thủy tinh với hệ thống máy móc hiện đại cùng đội ngũ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm. Công Ty đã và đang là nhà cung cấp các mặt hàng bao bì nhựa phục vụ đa dạng các ngành hóa - dược phẩm cho nhiều Công Ty trong và ngoài nước.
BAO BÌ NHỰA

BAO BÌ NHỰA

SẢN PHẨM MỚI

SẢN PHẨM MỚI

BỘ

BỘ

MÀNG SEAL

MÀNG SEAL

KHUÔN MẪU

KHUÔN MẪU

THẾ GIỚI VÒI - THẾ GIỚI NẮP

THẾ GIỚI VÒI - THẾ GIỚI NẮP

For Agro Chemical Containers

For Agro Chemical Containers

NẮP BẬT CÁNH BƯỚM Φ36/410

MOQ: 0

Code : VCP - NCB36

VÒI BƠM MŨI - VAN BƠM MŨI Φ30/410

MOQ: 10000

Code : VSM - XS3

VÒI BƠM MŨI - VAN BƠM MŨI Φ30/410

MOQ: 5000

Code : VSM - XS2

VÒI BƠM MŨI - VAN BƠM MŨI Φ30/410

MOQ: 5000

Code : VSM - XS1

VÒI BƠM MŨI - VAN BƠM MŨI Φ18/410

MOQ: 5000

Code : VSM - DN18

VÒI BƠM MŨI - VAN BƠM MŨI Φ18/410

MOQ: 5000

Code : VSM - XM18

VÒI TẠO BỌT - VAN TẠO BỌT Φ40/410

MOQ: 5000

Code : VSM - TB40A

VÒI TẠO BỌT - VAN TẠO BỌT Φ43/410

MOQ: 10000

Code : VSM - TB43A

VÒI TẠO BỌT - VAN TẠO BỌT Φ30/410

MOQ: 5000

Code : VSM - TB30A

VÒI TẠO BỌT - VAN TẠO BỌT

MOQ: 10000

Code : VSM - TB28A

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ32/400

MOQ: 10000

Code : VAL - MP32L

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ18/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP18H

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24G

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ20/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20G

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24F

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ20/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20F

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ18/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP18F

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ30/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP30B

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ28/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP28L

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24S

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24R

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ20/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20D

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ24/415

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24C

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ20/415

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20T

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24D

VÒI MỸ PHẨM - VAN MỸ PHẨM Φ24/410

MOQ: 5000

Code : VSM-MP24A

zalo

Hotline

Hotline

0902 347 349