Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0908 347 349 (vui lòng không chào hàng)
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi

Sản phẩm

VSM_-_MPF

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20F

VSM_-_MPF

MOQ: 10000

Code : VSM - MP18F

VSM_-_MP30B

MOQ: 10000

Code : VSM - MP30B

VSM_-_MP28L

MOQ: 10000

Code : VSM - MP28L

VSM_-_MP24S

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24S

VSM_-_MP24R

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24R

VSM_-_MPD

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20D

VSM_-_MP24C

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24C

VSM_-_MP20T

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20T

VSM_-_MPD

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24D

VSM_-_MP20A

MOQ: 5000

Code : VSM - MP20A

k3

MOQ: 0

Code : K3

ep_nYp

MOQ: 0

Code : K2

k1

MOQ: 0

Code : K1

911_1

MOQ: 10000

Code : 911

903_1

MOQ: 5000

Code : 903

901a_1

MOQ: 5000

Code : 901

901_1

MOQ: 5000

Code : 901A

900_1

MOQ: 20000

Code : 900

5L_1

MOQ: 1000

Code : 899

898_1

MOQ: 3000

Code : 898

896

MOQ: 10000

Code : 896

893

MOQ: 20000

Code : 893

892_1

MOQ: 5000

Code : 892

891

MOQ: 10000

Code : 891

886

MOQ: 5000

Code : 886

885

MOQ: 5000

Code : 885

878

MOQ: 20000

Code : 878

877

MOQ: 5000

Code : 877

875

MOQ: 5000

Code : 875

874

MOQ: 5000

Code : 874

872_1

MOQ: 10000

Code : 872

652

MOQ: 5000

Code : 871

870

MOQ: 5000

Code : 870

Hotline

Hotline

0908 347 349