Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0913 713 963
Đạt chuẩn chất lượng
Đạt chuẩn chất lượng của Bộ Y Tế và Cục An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế.