Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

BAO BÌ NHỰA

5L_CAO_1

MOQ: 1000

Code : DL03

3.8L_1

MOQ: 1000

Code : DL02

1L__1

MOQ: 5000

Code : DL01

kimtho

MOQ: 5000

Code : CP050

bio1

MOQ: 5000

Code : CP037

hY

MOQ: 5000

Code : CP035

hY_4

MOQ: 10000

Code : CP034

hY_2

MOQ: 5000

Code : CP033

biofix

MOQ: 5000

Code : CP032

hY_3

MOQ: 10000

Code : CP025

can_

MOQ: 3000

Code : CP020

Ko_3

MOQ: 0

Code : CP014

k2

MOQ: 0

Code : CP013

Ko_1

MOQ: 0

Code : CP012

2

MOQ: 10000

Code : 1012

45

MOQ: 5000

Code : 1002

55

MOQ: 5000

Code : 1001

7

MOQ: 20000

Code : 996

994

MOQ: 10000

Code : 994

14

MOQ: 5000

Code : 993

18

MOQ: 5000

Code : 992

990

MOQ: 20000

Code : 990

32

MOQ: 10000

Code : 989

986

MOQ: 5000

Code : 986

48

MOQ: 20000

Code : 985

23

MOQ: 10000

Code : 984

983

MOQ: 5000

Code : 983

980

MOQ: 10000

Code : 980

22

MOQ: 20000

Code : 976

40

MOQ: 10000

Code : 972

47

MOQ: 5000

Code : 971

46

MOQ: 10000

Code : 969

654

MOQ: 0

Code : 967

11

MOQ: 10000

Code : 966

35

MOQ: 5000

Code : 965

57

MOQ: 10000

Code : 962

31

MOQ: 10000

Code : 961

21

MOQ: 10000

Code : 955

53

MOQ: 5000

Code : 950

946

MOQ: 10000

Code : 946

zalo

Hotline

Hotline

0902 347 349