Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

BAO BÌ NHỰA

5L_CAO_1

MOQ: 1000

Code : DL03

3.8L_1

MOQ: 1000

Code : DL02

1L__1

MOQ: 5000

Code : DL01

kimtho

MOQ: 5000

Code : CP050

bio1

MOQ: 5000

Code : CP037

hY

MOQ: 5000

Code : CP035

hY_4

MOQ: 10000

Code : CP034

hY_2

MOQ: 5000

Code : CP033

biofix

MOQ: 5000

Code : CP032

hY_3

MOQ: 10000

Code : CP025

can_

MOQ: 3000

Code : CP020

Ko_3

MOQ: 5000

Code : CP014

k2

MOQ: 10000

Code : CP013

Ko_1

MOQ: 10000

Code : CP012

1020

MOQ: 10000

Code : 1020

1015

MOQ: 5000

Code : 1015

2

MOQ: 10000

Code : 1012

1010

MOQ: 10000

Code : 1010

1008

MOQ: 10000

Code : 1008

1007a

MOQ: 0

Code : 1007

1020

MOQ: 10000

Code : 1006

45

MOQ: 5000

Code : 1002

1001

MOQ: 10000

Code : 1001

1000

MOQ: 10000

Code : 1000

999

MOQ: 10000

Code : 999

998

MOQ: 10000

Code : 998

7

MOQ: 20000

Code : 996

995

MOQ: 10000

Code : 995

994

MOQ: 10000

Code : 994

14

MOQ: 5000

Code : 993

18

MOQ: 5000

Code : 992

991

MOQ: 10000

Code : 991

990

MOQ: 20000

Code : 990

32

MOQ: 10000

Code : 989

986

MOQ: 5000

Code : 986

48

MOQ: 20000

Code : 985

23

MOQ: 10000

Code : 984

983

MOQ: 5000

Code : 983

980

MOQ: 10000

Code : 980

22

MOQ: 20000

Code : 976

zalo

Hotline

Hotline

0902 347 349