banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi

Product

Pail 5000 ML Type A

MOQ: 1000

Code : DL03

Pail 3800 ML

MOQ: 1000

Code : DL02

Pail 1000 ML

MOQ: 5000

Code : DL01

NutraGen II Closures  Φ36/410

MOQ: 0

Code : VCP - NCB36

Mist Fine Sprayers type A Φ24/410

MOQ: 5000

Code : VAL - PS24A

Mist Fine Sprayers type A Φ18/410

MOQ: 10000

Code : VAL - PS18A

Mist Fine Sprayers type A Φ20/410

MOQ: 5000

Code : VAL - PS20A

Nasal Pump Φ30/410

MOQ: 10000

Code : VSM - XS3

Nasal Pump Φ30/410

MOQ: 5000

Code : VSM - XS2

Nasal Pump (Tamper Evident) Φ30/410

MOQ: 5000

Code : VSM - XS1

Mist Throat Nose Nasal Sprayers Φ18/410

MOQ: 5000

Code : VSM - DN18

Nasal Pump Φ18/410

MOQ: 5000

Code : VSM - XM18

Hotline

Hotline

0902 347 349