banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi

Product

Chuyên sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa và thủy tinh với hệ thống máy móc hiện đại cùng đội ngũ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm. Công Ty đã và đang là nhà cung cấp các mặt hàng bao bì nhựa phục vụ đa dạng các ngành hóa -
Product

Product

New Product

New Product

Whole Set

Whole Set

Gasket

Gasket

Precise Mold

Precise Mold

Caps - Sprayers - Pumps

Caps - Sprayers - Pumps

For Agro Chemical Containers

For Agro Chemical Containers

Pail 5000 ML Type A

MOQ: 1000

Code : DL03

Pail 3800 ML

MOQ: 1000

Code : DL02

Pail 1000 ML

MOQ: 5000

Code : DL01

NutraGen II Closures  Φ36/410

MOQ: 0

Code : VCP - NCB36

Mist Fine Sprayers type A Φ24/410

MOQ: 5000

Code : VAL - PS24A

Mist Fine Sprayers type A Φ18/410

MOQ: 10000

Code : VAL - PS18A

Mist Fine Sprayers type A Φ20/410

MOQ: 5000

Code : VAL - PS20A

Nasal Pump Φ30/410

MOQ: 10000

Code : VSM - XS3

Nasal Pump Φ30/410

MOQ: 5000

Code : VSM - XS2

Nasal Pump (Tamper Evident) Φ30/410

MOQ: 5000

Code : VSM - XS1

Mist Throat Nose Nasal Sprayers Φ18/410

MOQ: 5000

Code : VSM - DN18

Nasal Pump Φ18/410

MOQ: 5000

Code : VSM - XM18

Foam Pump Φ43/410 (Spring outside type)

MOQ: 10000

Code : VJC - TB1

Foam Pump Φ40/410

MOQ: 5000

Code : VSM - TB40A

Foam Pump Φ43/410

MOQ: 10000

Code : VSM - TB43A

Foam Pump Φ30/410

MOQ: 5000

Code : VSM - TB30A

Foam Pump Φ28/410

MOQ: 10000

Code : VSM - TB28A

Mist Fine Sprayers type B Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VAL - PS24B

Mist Fine Sprayers type B Φ20/410

MOQ: 10000

Code : VSM - PS20B

Mist Fine Sprayers type E Φ32/400

MOQ: 10000

Code : VAL - PS32E

Lotion Pump type L Φ32/400 (Long Nose)

MOQ: 10000

Code : VAL - MP32L

Cream Pump type H Φ18/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP18H

Cream Pump type G Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24G

Cream Pump type G Φ20/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20G

Cream Pump type F Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24F

Cream Pump type F Φ20/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20F

Cream Pump type F Φ18/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP18F

Lotion Pump type B Φ30/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP30B

Lotion Pump type L Φ28/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP28L

Lotion Pump type S Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24S

Lotion Pump type R Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24R

Cream Pump type D Φ20/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20D

Lotion Pump type C Φ24/415

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24C

Lotion Pump type T Φ20/415

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20T

Cream Pump type E Φ24/410

MOQ: 0

Code : VSM-MP24E

Cream Pump type D Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24D

Cream Pump type E Φ20/410

MOQ: 0

Code : VSM-MP20E

Shampoo pump type A Φ28/410

MOQ: 5000

Code : VSM-DG28A

Hotline

Hotline

0902 347 349