Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

For Agro Chemical Containers

133

MOQ: 10000

Code : 133

121_copy

MOQ: 10000

Code : 121

81_copy

MOQ: 5000

Code : 081

073_copy

MOQ: 5000

Code : 73

65_copy

MOQ: 5000

Code : 065

55_copy

MOQ: 10000

Code : 055

006

MOQ: 10000

Code : 006

Hotline

Hotline

0902 347 349