banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi

Bottle 110 ML

Bottle 110 ML
 • Product name
  Bottle 110 ML
 • Code
  828
 • Material
  HDPE
 • Date update
  18/05/2021
 • Views
  3464
 • Price
  Call
MOQ : 10000
Hotline hỗ trợ :
 • Call: +84 837 003 003

Related Product

Chai 70ml

MOQ: 10000

Code : 134

Chai 150ml

MOQ: 10000

Code : 057

Chai 1300

MOQ: 1300

Code : 1300

Bottle 60 ML

MOQ: 10000

Code : 926

Bottle 300 ML

MOQ: 10000

Code : 912

Bottle 70 ML with Flip Closure

MOQ: 10000

Code : 895

Bottle 30 ML

MOQ: 10000

Code : 894

Bottle 120 ML

MOQ: 10000

Code : 853

Bottle 40 ML

MOQ: 10000

Code : 852

Hotline

Hotline

0902 347 349