Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

For F&B Containers - JARS

397_copy

MOQ: 5000

Code : 397

385_copy

MOQ: 5000

Code : 385

371_copy

MOQ: 10000

Code : 371

362

MOQ: 5000

Code : 362

359_copy

MOQ: 10000

Code : 359

356_opy

MOQ: 5000

Code : 356A

356_copy

MOQ: 5000

Code : 356

347_copy

MOQ: 10000

Code : 347

342

MOQ: 5000

Code : 342

335_copy

MOQ: 10000

Code : 335

Hotline

Hotline

0902 347 349