Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

For F&B Containers - JARS

431_copy

MOQ: 5000

Code : 431

417_copy_1

MOQ: 5000

Code : 417

412_copy

MOQ: 3000

Code : 412

410_copy

MOQ: 5000

Code : 410

409_copy

MOQ: 5000

Code : 409

405_copy

MOQ: 3000

Code : 405

402

MOQ: 5000

Code : 402

401_copy

MOQ: 5000

Code : 401

400_copy_copy

MOQ: 5000

Code : 400

Hotline

Hotline

0902 347 349