Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

For F&B Containers - JARS

496

MOQ: 3000

Code : 496

495_copy_1

MOQ: 3000

Code : 495

494_copy

MOQ: 5000

Code : 494

458_copy

MOQ: 10000

Code : 458

452_copy

MOQ: 5000

Code : 452

437_copy

MOQ: 5000

Code : 437

433_copy

MOQ: 10000

Code : 433

Hotline

Hotline

0902 347 349