Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

For F&B Containers - JARS

541

MOQ: 20000

Code : 541

532

MOQ: 10000

Code : 532

531

MOQ: 10000

Code : 531

528_copy

MOQ: 10000

Code : 528

522_copy

MOQ: 5000

Code : 522

517

MOQ: 5000

Code : 517

516_copy

MOQ: 0

Code : 516

515_copy

MOQ: 10000

Code : 515

514_copy_copy

MOQ: 5000

Code : 514

Hotline

Hotline

0902 347 349