Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

For F&B Containers - JARS

695

MOQ: 5000

Code : 695

674

MOQ: 5000

Code : 674

653

MOQ: 5000

Code : 653

638

MOQ: 10000

Code : 638

627

MOQ: 5000

Code : 627

624b

MOQ: 20000

Code : 624B

622

MOQ: 10000

Code : 622

605

MOQ: 10000

Code : 605

604

MOQ: 10000

Code : 604

Hotline

Hotline

0902 347 349