Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

For F&B Containers - JARS

754

MOQ: 10000

Code : 754

747

MOQ: 20000

Code : 747

735

MOQ: 10000

Code : 735

113opy_1

MOQ: 5000

Code : 733

113opy

MOQ: 5000

Code : 732

728

MOQ: 30000

Code : 728

714

MOQ: 5000

Code : 714

113_dry

MOQ: 5000

Code : 714

Hotline

Hotline

0902 347 349