Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

For F&B Containers - JARS

hY

MOQ: 5000

Code : CP035

hY_4

MOQ: 10000

Code : CP034

hY_2

MOQ: 5000

Code : CP033

hY_3

MOQ: 10000

Code : CP025

46

MOQ: 10000

Code : 969

49

MOQ: 5000

Code : 928

911_1

MOQ: 10000

Code : 911

892_1

MOQ: 5000

Code : 892

Hotline

Hotline

0902 347 349